GU - stavební kování CZ 5 minut

Víme, jak důležitým faktorem v rámci funkčnosti okenních prvků hliníkové či prosklené fasády hraje kování, a proto si vám pro jednotlivé typy otvírání dovolujeme představit konkrétní produktová řešení.

Speciální kování na fasádu od společnosti G-U

Jakožto specialista na všechny druhy otvírání ve fasádě je společnost Gretsch­-Unitas pod­nikem s dlo­uholetou technickou kom­pe­tencí ve vývoji inovačních mecha­nismů otevírání. Odborníci G-U spojují objektově zaměřené speciální díly, které byly vyvi­nuty exk­luzivně pro jednot­livé pro­jekty, s prvky z osvědčeného sorti­mentu G-U. S kováním pro zapuštěné výklopné kon­strukce, kon­strukce se souběžným vys­tavením, kyvná nebo otvíravá okna a speciální kon­strukce podle individuálních zadání zákazníků, lze požadavky na nové druhy otevírání a tvary oken realizovat s jedinečně estetickým vzh­ledem. Paleta služeb dosa­huje od technického plá­nování a kon­strukce až po výrobu speciálních dílů a zpraco­vání pro­jektů společně se zákazníky z celého světa.

Posuvná kování

Posuvná kování

Příklad konstrukce oken se souběžným vystavením

Příklad konstrukce oken se souběžným vystavením

Okna se souběžným vys­tavením se používají tam, kde má být zachován elegantní vzhled skleněné fasády současně s okny do různé míry otevřenými. Plocha okna není oproti běžným sklopným nebo otvíravě sklopným oknům vzh­ledem k rámu nak­lo­pena, nýbrž je vys­tavena paralelně ke skleněné fasádě. Kromě toho je tento druh otevírání díky plynule nas­tavi­telným šířkám otevírání také vhodný pro realizaci při­ro­zených koncepcí větrání. Ve srovnání se sklo­peným oknem dosa­hují vys­tavená okna mnohem vyšší míry výměny vzduchu při stejné šířce otevření. Jako u všech oken, která se otevírají ven, není při tomto druhu otevírání potřeba žádné místo ve vnitřním pro­s­toru.

Možné kon­strukce/možná řešení u oken se souběžným vys­tavením

Označení PAS350 PAS450 PAS670 PAS930 PAS1135
Max. hmotnost křídla
(v kg)
100 100 200 200 200

Min. výška křídla
(v mm)

350 450 670 930 1400
Min. šířka křídla
(v mm)
350 450 670 930 1400
Max. výška křídla
(v mm)
750 1000 1500 2000 2100
Max. šířka křídla
(v mm)
2000 2000 2000 2000 2000

Šíře otevření manu­álně
(v mm)

150 180 150 180 180

Šíře otevření
motoricky
(v mm)

180 250 180 250 250

Na zák­ladě poptávky mohou být realizovány také vyšší hmotnosti okna.

Kování pro otvíravá okna

Kování pro otvíravá okna

Kování pro otvíravá okna

Nové požadavky týkající se hmotnosti a rozměrů otvíravých oken vyžadují krea­tivní řešení. Výzva spočívá v tom, aby se tyto nové dimenze oken dostaly do sou­ladu s estetickými požadavky architektů. Řešení se skrytými kováními až po filigránské, vysoce zatíži­telné panty jsou dnes v náročném plášti budovy vyžadovány.

Možné kon­strukce/možná řešení u otvíravých oken

Označení skrytý
otvíravý pant malý
skrytý
otvíravý pant velký
Otvíravý pant z ušlechtilé oceli
Max. hmotnost křídla
(v kg)
120 350 200
Min. výška křídla
(v mm)
350 425 430

Min. šířka křídla
(v mm)

350 350 450
Max. výška křídla
(v mm)
2500 3500 2800
Max. šířka křídla
(v mm)
1000 1600 1400
Šíře otevření
(stupeň)

Zapuštěná kování výklopných křídel

Zapuštěná kování výklopných křídel

Zapuštěná kování výklopných křídel

Zapuštěná kování výklopných křídel

Křídlo okna se při otevření lehce vyklopí směrem ven a zůstane v každé poloze stabilní ve své pozici otevření. Funkce zapuštěného vyklo­pení u oken nabízí u mnoha stave­bních záměrů pod­statné funkční a estetické přednosti. Vnější pohled na celo­skleněnou fasádu lze při použití tohoto okna vytvořit homogenně do nejvyšší míry. S okenním sys­témem zapuštěného vyklápění exis­tují rozmanité možnosti estetického uspořádání fasády.

Možné kon­strukce/možná řešení u zapuštěných výklopných oken

Zapuštěné výklopné nůžky SKS40 SKS50 SKS65 SKS65H SKS100 SKS100H SKS180

Max. hmotnost křídla
(v kg)

40 50 65 100 100 100 180
Min. výška křídla
(v mm)
276 640 800 600 1100 1500 2000
Min. šířka křídla
(v mm)
450 450 450 450 520 520 520
Max. výška křídla
(v mm)
640 800 1100 1100 1500 2000 2500
Max. šířka křídla
(v mm)
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Šíře otevření
(mm)

Individuální speciální kon­strukce

Společnost Gretsch­-Unitas pro stave­bníky se zvláštními nároky a architekty s originálními vizemi vyvíjí inova­tivní, mecha­nicky nebo elek­tricky ovládané sys­témy otevírání. Rozsah plnění zahrnuje vypraco­vání řešení kování a, pokud je to nutné, testování a zátěžový test na vzo­rovém okně jakožto i zpraco­vání pro­jektu. Velké množství staveb za použití řešení speciálním kováním od Gretsch­-Unitas dokládá kom­pe­tenci našich expertů. Řešení lze aplikovat na okna z hliníku, oceli, dřeva nebo plastu.

Náročná řešení fasád také se standardním kováním

Ať je to Londýn, Singapur, New York, Curych, Istanbul nebo Tchaj-pej: nejexk­luzivnější byty v metro­polích světa se nach­ázejí úplně nahoře, neboť výškové domy jsou dávno na cestě od vytříbené adresy kanceláře po vzácnou sou­kromou adresu. Nemluvíme zde o jakýchkoli ubytovnách s 20 poschodími, nýbrž o elegantních samo­statných návrzích mezinárodně uznávaných renomovaných architektů.

K takovým stavbám se řadí odpovídajícím způs­obem náročně utvářené fasády. Díky mimořádné kom­pe­tenci společnosti Gretsch­-Unitas se daří pro­sazovat formu a funkci fasád, neboť odborníci G-U spojují objektově zaměřené speciální díly, které byly vyvi­nuty exk­luzivně pro jednot­livé pro­jekty s prvky z osvědčeného sorti­mentu G-U. Lze tak realizovat požadavky na stále nové druhy otevírání a tvary oken s jedinečným estetickým vzh­ledem, zatímco nák­lady pro výrobce zůstávají naprosto konkurence schopné. Přání architektů, aby byla obsluha možná jak automaticky, tak manu­álně, je přitom zoh­ledňováno. V této výjimečné branži dosa­huje paleta služeb technického plá­nování a kon­strukce až po výrobu speciálních dílů a zpraco­vání pro­jektu společně se zákazníky z celého světa.

gu_kovani

Rádi byste se dozvěděli bližší informace o firmě GU - stavební kování CZ, která článek vytvořila? Můžete si prohlédnout její další články.

Navštivte firemní profil GU - stavební kování CZ nebo web g-u.cz.

Zaujalo vás téma článku, produkt nebo služba?
Poptejte nezávazně a zcela zdarma firmu GU - stavební kování CZ a ona se vám sama ozve!

Líbil se vám článek? Sdílejte ho s ostatními!

Názory k článku (jeden komentář)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace