V tomto článku vám představíme základní předpisy a nařízení ohledně stavebních výrobků, technických požadavků na stavby, územního plánování či stavebního řádu.

Hlavní zákony a předpisy pro stavební výrobky

Technické pořadavky

Zákon č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  • Zákon upravuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, případně jiný oprávněný zájem.
  • Práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, případně uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem.
  • Práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí s tvorbou a uplatňováním českých technických norem nebo se státním zkušebnictvím.

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky na stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a Nařízení vlády 215/2016 Sb.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 – CPR (Construction Product Regulation) ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, ve znění nařízení komise v přenesené pravomoci č. 574/2014 a č. 568/2014.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě.

Toto nařízení obsahuje zásady vzájemného uznávání výrobků neharmonizované sféry, tj. takových výrobků, na které neexistují harmonizované evropské normy. Znamená to, že výrobky uvedené na trh v jednom členském státě mají přístup na trh jiného členského státu. Dokument zahrnuje působnost nařízení, procesní postup a technická pravidla při přijímání rozhodnutí a lze ho zároveň považovat za ekvivalent §13b Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.

Stavební řád a územní plánování

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – Stavební zákon

§156 zákona s názvem Požadavky na stavby vyžaduje, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění Vyhlášky č. 20/2012 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Autor: Ing. Roman Šnajdr
SIPRAL a.s., člen TK ČKLOP

lop

Rádi byste se dozvěděli bližší informace o firmě Česká komora lehkých obvodových plášťů, která článek vytvořila? Můžete si prohlédnout její další články.

Navštivte firemní profil Česká komora lehkých obvodových plášťů nebo web cklop.cz.

Zaujalo vás téma článku, produkt nebo služba?
Poptejte nezávazně a zcela zdarma firmu Česká komora lehkých obvodových plášťů a ona se vám sama ozve!

Líbil se vám článek? Sdílejte ho s ostatními!

Názory k článku (2 komentáře)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace