OKNOSTYL group, s.r.o. 10 minut

Na následujících řádcích se přehledně krok za krokem dozvíte, jak se postupuje při demontáži starého okna a při montáži nového plastového okna. Rádi bychom vás však upozornili, že následující text není závazným návodem, ale spíše všeobecným doporučením. Montážní postupy se totiž mohou lišit v závislosti na typu otvorové výplně, typu a stavu tělesa stavby a řadě dalších faktorů. Montáž provedená jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu, nemusí být chybná a odlišnosti nemusí být předmětem reklamace.

Demontáž starých a montáž nových oken - co doporučuje Oknostyl?

Demontáž starého okna

1. Zakrytí pomocí fólií

Výměna starého okna za nové se provádí nejčastěji z interiéru místnosti, tedy z vnitřní strany domu či bytu. Je to z toho důvodu, aby nedošlo k narušení venkovní fasády, jejíž oprava je vždy náročnější než úprava vnitřních omítek. Na výměnu okna je tudíž potřeba místnost nejprve připravit. Kolem okna je nutný volný přístup, takže vše v blízkosti odstěhujte (optimální je volný prostor 1 – 2 m před otvorovou výplní). Nezapomeňte také nechat volné přístupové cesty, kterými budete okna nosit. Dále doporučujeme v dané místnosti srolovat koberec a zakrýt podlahu, radiátor a nábytek. Na zakrytí jsou nejlepší silnější polyetylénové fólie, které se přilepí ochrannými lepicími páskami. Tyto silnější fólie na rozdíl od slabých mikroténových odolají zvýšenému mechanickému namáhání a také případnému průvanu. Na podlahu pak můžeme doporučit tvrdý karton.

2. Vyjmutí původního dřevěného rámu

Před započetím demontáže doporučujeme pro jistotu přeměřit stavební otvor a nové okno či dveře, abyste měli jistotu, že nedošlo k chybě ve výrobě či záměně při expedici a bude tedy možné po demontáži původního okna nové okno osadit do současného otvoru. Nejprve při demontáži vysaďte jednotlivá křídla ze starých oken, následně pak s pomocí kladiva a majzlíku uvolněte vnitřní parapetní desku. Styk vnitřního parapetu se zdivem na levém i pravém boku je vhodné uvolnit odsekáním části zdiva, aby došlo k co nejmenšímu poškození vnitřního ostění, a snížily se tak pracnost a náklady spojené s opravou po osazení nového okna. Venkovní parapetní plech v případě, že je ukotven do rámu okna, taktéž uvolněte (např. pomocí majzlíku) a kotvící prvek odstraňte pomocí kleští. Následně na několika místech rám starého okna nařízněte a s pomocí páčidla původní rám vyjměte.

3. Příprava otvoru

Ještě než do otvoru budete nasazovat nový rám, je potřeba ho očistit. To znamená nejen odklidit napadenou omítku a suť, ale také odstranit uvolněné části omítky a případně zapravit velké nerovnosti ostění.

Montáž nového okna

1. Vysazení křídla z rámu

create_photoPřed započetím montáž, vysaďte křídlo z rámu. Vysazení křídla provedete odklapnutím horní krytky na pantové straně okna a vysunutím čepu směrem dolů. Po vysunutí čepu dojde k uvolnění křídla – křídlo otevřete klikou do polohy otevřeno a pohybem nahoru vysuňte křídlo ze spodního pantu. V případě, že máte v jedné místnosti více oken, doporučujeme označení křídel a rámů. Při zpětném nasazování křídel do rámu v případě stejných nebo velmi podobných rozměrů se tak vyhnete případné záměně.

2. Příprava okenního rámu

(pouze v případě montáže pomocí turbošroubů – pokud jste se rozhodli pro montáž pomocí montážních kotev, můžete tento bod přeskočit)

Příprava okenního rámu pro plastová okna V případě, že jste se rozhodli pro montáž pomocí turbošroubů, rám okna před vložením do připraveného stavebního otvoru nejprve předvrtejte nejlépe vrtákem do železa s průměrem 7 mm (v okenních rámech je ocelová výztuha šíře 1,25 – 2,5 mm a vrták tedy musí projít nejen plastovým rámem, ale i výztuhou). Otvory do rámu vrtejte ve svislé poloze. Počet kotvících bodů a tedy předvrtaných otvorů rámu závisí na typu otvorové výplně a řadě dalších faktorů. Obrázek výše znázorňuje všeobecné doporučené rozmístění kotvících bodů. Písmeno A značí vzdálenost kotvících prvků, písmeno E vzdálenost od vnitřního rohu rámu a sloupku.

3. Osazení a vyvážení rámu

create_photo2 Jestliže tedy máte připravený otvor i rám (pokud jste se rozhodli pro kotvení pomocí turbošroubů, je potřeba mít v rámu vyvrtané díry – viz bod 2), můžete okno – respektive pouze rám bez křídel – do otvoru vsadit. Rám by měl po stranách vyčnívat stejně a je potřeba ho pomocí vodováhy vyvážit ve vodorovné i svislé poloze (kamkoliv na otvorovou výplň přiložíte vodováhu, tam musí být rovina). Aby se vám rám neposouval, zajistěte ho na několika místech pomocnými klíny. Nezapomeňte přitom, že výška osazení okna nad parapetním zdivem musí umožnit následné provedení dostatečné tloušťky izolace pod vnějším parapetem.

4. Ukotvení rámu

Níže uvedený montážní postup ukotvení rámu lze rozšířit o použití nosných a distančních podložek, jejichž osazení předchází finálnímu pevnému spojení rámu s ostěním (osazení podložek je tedy nutné provést před zavrtáním rámu). V případě, že se rozhodnete podložky použít, pak musí být nosné podložky únosné, nenasákavé, trvanlivé a chemicky kompatibilní s okolními materiály a tepelnou vodivostí stejnou nebo nižší než je materiál rámu. Distanční podložky musí splňovat stejná kritéria s výjimkou požadavku na jejich dostatečnou únosnost. Rozmístění podložek viz obrázek níže: černě je zobrazena nosná podložka, bíle distanční podložka, rozměry jsou v milimetrech. Ukotvení rámu pro plastová okna Není vhodné, aby bylo kotvení provedeno proti spojům příčníků a sloupků výrobku. Počet kotvících bodů závisí na typu otvorové výplně a řadě dalších faktorů. Vzájemná vzdálenost kotvících prvků by měla být do 700 mm. Vzdálenost od vnitřního rohu, rámového rohu a od sloupků a příček by měla být 100 mm až 150 mm a 250 mm pro plastová okna jiná než bílá. Obrázek níže znázorňuje všeobecně doporučené rozmístění kotvících bodů. Písmeno A značí vzdálenost kotvících prvků, písmeno E pak vzdálenost od vnitřního rohu rámu a sloupku.
create_photo1

Nejjednodušším způsobem ukotvení je použití montážních kotev. Kotvu jednoduše zasekněte do drážek v rámu, přihněte ke zdivu a pomocí hmoždinek a šroubů uchytněte do zdiva. Nezapomeňte po provedení ukotvení překontrolovat správné vyvážení rámu.

Dalším způsobem je upevnění rámu za pomoci turbošroubů. Tento způsob montáže zajistí pevnější spojení rámu s tělesem stavby, avšak počítejte s o něco náročnější přípravou spojenou s předvrtáním otvorů do rámu. Přes připravené otvory v rámu okna vyvrtáte otvory do zdiva. Pro vyvrtání otvorů do zdiva doporučujeme SDS vrták. Před vlastním zašroubováním turbošroubů překontrolujte správné vyvážení (aby byla výplň plně funkční, je nutné, aby byl rám vyvážený ve všech rovinách). Tuto kontrolu doporučujeme provádět průběžně během celé montáže. Pak už je aplikace s turbošrouby jednoduchá – turbošroub skrz rám přišroubujete do tělesa stavby. Pozor ale, abyste příliš nepřitáhli turbošroub k rámu a nedošlo tak k prohnutí rámu – vznikla by pak netěsnost mezi rámem a křídlem. Minimální hloubka ukotvení je 30 – 60 mm. Na závěr nasaďte na hlavičky turbošroubů plastové krytky.

5. Vyplnění montážní pěnou

create_photo7 Po zakotvení rámu je potřeba prostor mezi rámem a ostěním vyplnit izolačním materiálem. Použijte montážní pěnu kterou jednoduše vstříknete pomocí pistole nebo trubičky. Před aplikací pěny aerosolovou plechovku dokonale protřepejte, nejméně 30×, a podklad navlhčete vodou. Mezery vypěňte zhruba ze dvou třetin, protože pěna ještě nabobtná. Pěnu nanášejte zdola směrem vzhůru. Aby pěna byla dostatečně vytvrzená, neměl by vyplňovaný prostor na jednu vrstvu čerstvé pěny být silnější než 50 až 100 mm. Montážní pěnu můžete aplikovat po celý rok, v závislosti na konkrétní teplotě si můžete zakoupit montážní pěnu letní či zimní. Po zatuhnutí pěny vyjměte pomocné klíny a vzniklé mezery dopěnujte. Až bude pěna dostatečně ztuhlá, tak přebytečné části ořežte.

6. Montáž parapetů

create_photo8 K již zabudovanému rámu následně osaďte parapety – vnitřní a vnější. Nejprve si připravte podklad. Musí být rovný, čistý a v požadované výšce. Před osazením parapetu nasaďte boční krytky. Na podklad naneste nízkoexpanzní montážní pěnu, na kterou parapet uložte. Vnitřní parapet přirazte k podkladnímu profilu (tzv. parapetní doraz), který je součástí každého okna a nachází se pod spodním okrajem rámu okna (jeho výška bývá nejčastěji 30 mm). Venkovní parapet zasuňte do drážky ve spodní části rámu okenního profilu a proveďte jeho upevnění pomocí dodaných šroubků, na které následně nasadíte plastové krytky. Aby se u okna nemohla zadržovat voda, je potřeba mít parapet pod určitým sklonem. U vnitřního parapetu je to kolem 2 – 4 stupňů, u vnějšího zhruba 7 stupňů. Po instalaci je potřeba ještě parapet po obvodu utěsnit. Na spáry mezi parapetem a zdivem doporučujeme přetíratelný akrylový tmel. Na utěsnění spár mezi oknem a parapetem je zase vhodnější silikon, který je v transparentním provedení nebo v barvě podkladu.

7. Zednické zapravení

create_photo9 Po provedení montáže rámu okna (dveří) již můžete nasadit křídla. Nasazení křídel provedeme obdobně jako jsme provedli jejich vysazení, tzn. křídlo s klikou v otevřené poloze (klika je vodorovně) nasadíme na spodní pant, přirazíme k rámu, zasuneme horní čep, na který posléze nasadíme zpět plastovou krytku a křídlo uzavřeme (klika je směrem dolů). Nyní se můžeme pustit do zednického zapravení. V případě většího poškození nejprve proveďte zapravení hrubou omítkou a následně natáhněte „fajnovou“. Doporučujeme sádrovou omítku Rimáno UNI, která je pružná, rychle schne a nepraská.

8. Očištění a nasazení krytek

create_photo10 Po provedení zednického zapravení okno (dveře) očistěte a odstraňte ochranné fólie. Očištění a omytí oken proveďte v souladu s Návodem k obsluze a údržbě plastových oken, zkontrolujte správnou funkci okna a proveďte případné doseřízení. Nakonec nasaďte krytky na jednotlivé části kování.
oknostyl

Rádi byste se dozvěděli bližší informace o firmě OKNOSTYL group, s.r.o., která článek vytvořila? Můžete si prohlédnout její další články.

Navštivte firemní profil OKNOSTYL group, s.r.o. nebo web oknostyl.cz.

Zaujalo vás téma článku, produkt nebo služba?
Poptejte nezávazně a zcela zdarma firmu OKNOSTYL group, s.r.o. a ona se vám sama ozve!

Líbil se vám článek? Sdílejte ho s ostatními!

Názory k článku (2 komentáře)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace