PKS okna

Společnost PKS okna a. s působí na českém trhu od samého počátku 90. let (původně pod názvem Agrostav) a svojí činností se řadí k významným výrobcům výplní stavebních otvorů. Sídlo společnosti je ve Žďáru nad Sázavou – v centru Českomoravské vysočiny.

Politika kvality a ochrany životního prostředí PKS okna a.s.

PKS okna a.s. jako významný dodavatel výplní stavebních otvorů z plastu, dřeva a hliníku klade důraz na kvalitu svých výrobků, prací a služeb, uspokojování potřeb zákazníků a naplňování svých strategických cílů a to vše při minimalizaci dopadů své činnosti na člověka a životní prostředí.

V oblasti řízení kvality přijalo vrcholové vedení společnosti PKS okna a.s. závazek:

 • Vytvářet podmínky a prostředky pro investice do modernizace technologických a technických zařízení, nových IT a softwarů, vzdělávání pracovníků a zajištění bezpečnosti práce a dobrých sociálních podmínek zaměstnanců.
 • Sledovat a řešit kvalitu výrobků a služeb, včetně dodržování smluvních termínů, za účelem zvyšování spokojenosti zákazníků.
 • Neustále zlepšovat svůj systém řízení kvality a tím i kvalitu svých výrobků, služeb a prací a upevňovat tak své postavení na trhu výplní stavebních otvorů.
 • S využitím norem ISO řady 9000 realizovat procesní systém řízení kvality, který je chápán jako příležitost a prostředek k optimalizaci všech procesů a poskytuje nástroje k jejich neustálému zlepšování.
 • Dodržovat požadavky zákazníků a platné legislativy.

V oblasti životního prostředí přijalo vrcholové vedení společnosti PKS okna a.s. závazek:

 • Aktivně přistupovat k řízení materiálových zdrojů, především zvyšovat podíl využívaných recyklovaných materiálů.
 • Zvyšovat podíl využití odpadů z vlastní výroby.
 • Aktivně přistupovat ke snižování spotřeby přírodních neobnovitelných zdrojů a energií, k využívání nových úsporných a šetrných technologií, využívání alternativních zdrojů pro vytápění, pohon strojů a dopravních prostředků.
 • Usilovat při svých podnikatelských aktivitách o minimalizaci negativních dopadů vlastních výrobků, činností, procesů, služeb a prací na životní prostředí.
 • Zvyšovat povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí.
 • Neustále zlepšovat svůj systém environmentálního řízení.
 • Dodržovat požadavky platné legislativy a ostatní požadavky na ochranu životního prostředí.

Politiku kvality PKS okna a.s s můžete stáhnout v elektronické podobě zde. Politiku ochrany životního prostředí zde. Můžete si samozřejmě prohlédnout či stáhnout i certifikáty dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

Trvale udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí

V rámci ještě větší ochrany životního prostředí a zajištění trvalého udržitelného rozvoje a snížení ekologické stopy jsme se také rozhodli, že od roku 2017 budeme v některých výrobkových řadách plastových oken (např. v řadě, kterou souhrnně označujeme názvem „Plastové okno 71“) vyrábět výplně, které budou obsahovat vybrané plastové profily s ekologickým jádrem. Toto jádro je vytvářeno z regenerovaného materiálu. Profily s použitím regenerovaného materiálu nemají vliv na výsledné mechanické či jiné vlastnosti výplně. Mají naopak vliv na životní prostředí – jejich produkce totiž probíhá s výrazně nižšími emisemi a tím právě životnímu prostředí přispívá.

Souhrnné a ucelené pojednání o Udržitelném rozvoji v oblasti otvorových výplní i s využitím regenerovaných materiálů si můžete přečíst např. v tomto článku (Článek je publikován v Ročence ČKLOP 2016 a je vydán se souhlasem ČKLOP).

Prohlášení výrobní firmy výrobní firma

Firma čestně prohlašuje, že procento tržeb vlastních výrobků z celkového obratu činí 90 %.

— Dle posledního veřejně dostupného výkazu zisků a ztrát, 19.9.2018


 • PKS okna a.s.
  Brněnská 126/38
  591 01 Žďár nad Sázavou
  Česká republika
 • IČO: 65276507
 • DIČ: CZ65276507
PKS okna
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace