6 minut

U bezchybně provedené montáži oken a dveří záleží také na tom, zda vám budou dlouhodobě dobře sloužit a dosahovat očekávaných tepelně izolačních parametrů. Přečtěte si, jak taková montáž probíhá a jak se na ni připravit. Bez vaší součinnosti totiž nemusí dopadnout vůbec dobře.

Jak se připravit na montáž oken a dveří?

1. Termín

Termín montáže si domluvíte ve smlouvě o dílo (SOD), tj. s dostatečným předstihem. Upřesnění konkrétního termínu montáže probíhá telefonicky, a to většinou v týdenním předstihu. V dohodnutý čas pak budeme potřebovat zpřístupnit váš byt nebo dům a proto doporučujeme, aby nám ho zpřístupnila osoba oprávněná i k převzetí díla (osoba uvedená v uzavřené smlouvě).

2. Jak připravit pracoviště?

Podlahy důkladně zakryjte tuhým kartonem, a to v místě montáže i na všech přístupových cestách k nim. Nábytek a další vybavení interiéru kompletně zakryjte plastovou (igelitovou) fólií. Velmi pečlivě ji oblepte a na podlaze zabezpečte tak, aby ji neodfoukl nebo neroztrhl průvan, který vzniká při demontáži starých oken. K bezpečnému pohybu kolem měněného výrobku potřebuje mít montážní tým prostor v celkové šířce měněného výrobku a cca 1,5 metru do prostoru místnosti. Pro přístup ke schodišťovým a jiným obtížně přístupným oknům bude možná nutno postavit lešení. Dodávku lešení je většina firem schopna zajistit, avšak pozor – pouze pokud byla sjednána při zaměření oken a specifikována ve smlouvě o dílo.

3. Postup demontáže a montáže

Nejdříve se roznesou nová okna a dveře k místům budoucího umístění. Demontáž starých oken a dveří se provádí včetně rámů. Vybouraný materiál se snese na místo určení, případně odveze k ekologické likvidaci, pokud byla při zaměření oken ekologická likvidace sjednána. Poté se připraví montážní otvory k přesnému usazení nových oken nebo dveří, provede se vyčištění stavebního otvoru od prachu a nečistot a pro lepší přilnavost materiálů stavební otvor napenetrujeme (primerem). V případech, kdy si zákazník sjednal ošetření připojovací spáry SWS páskami, provede se nalepení SWS pásek na rámy nových výrobků. Poté se usadí rámy nových oken a dveří, důkladně se vyváží do horizontální i vertikální roviny a upevní se tzv. turbo-šrouby nebo plechovými kotvami do ostění.

Obvod rámu se zapění polyuretanovou (PUR) pěnou a nalepí se SWS pásky na ostění otvoru (pro rychlejší vyzrání PUR pěny se použije vodní rozprašovač před a po aplikaci pěny do připojovací spáry). Do osazených rámů se nasadí nová křídla, provede se kompletní seřízení výrobků a odstraní se ochranné fólie na výrobku. V případech, kdy jsou součástí objednávky například žaluzie, sítě proti hmyzu nebo dětské pojistky, se toto příslušenství následně namontuje. Po skončení montáže se provede hrubý úklid, následně se zákazník obeznámí s ovládáním výrobků i údržbou nových oken a dveří. Zákazník rovněž obdrží písemný návod na užití a údržbu. Montáž končí sepsáním, pročtením, připomínkováním a předáním předávacího protokolu.

4. Zednické zapravení

Zednické zapravení probíhá většinou až následující den po montáži oken (po plném vyzrání montážní pěny). Ne vždy je tato služba ale sjednaná ve smlouvě o dílo! Ochrannou páskou se nejprve olepí osazené žaluzie a v případě, kdy byla při zaměření sjednána dodávka APU lišt (plastová nalepovací lišta k vymezení dilatace plastových oken ve styku s omítkou), se APU lišty osadí po obvodu na výrobek. Nahrubo se omítne horní a boční vnitřní špalety a podbetonuje se podklad pro usazení vnitřního parapetu. Pak se na špalety nanese jemná omítka a napojí se na tu stávající. Dle tvaru a rozměru vnitřního ostění se provede úprava vnitřního parapetu, osadí se boční krytky a parapet se nalepí na nízkoexpanzní PUR pěnu. Spáru mezi vnitřním ostěním a parapetem vyplníme akrylátovým tmelem.

Zednické zapravení vnitřních špalet s použitím polystyrenu se od popsaného průběhu liší v tom, že na původní špalety se nalepí polystyrenové desky (kvůli rozměrové stabilitě se osadí i hliníkovými rohy, nalepí se perlinka – speciální podkladová folie ze sklovlákna) a špalety se přestěrkují. Základní zapravení venkovních špalet se provádí hrubou omítkou nebo akrylovým tmelem. Je-li součástí díla také montáž venkovních parapetů, podbetonuje se vnější parapetní roviny do požadovaného spádu, parapety se seříznou na požadovaný rozměr (pokud už tak není dopředu učiněno), osadí se boční krytky, parapet se nalepí na nízkoexpanzní PUR pěnu, přišroubuje se k podkladnímu profilu pod rám okna a spáru mezi venkovní omítkou a krytkami parapetu vyplní akrylátový tmel. Postup zednického zapravení se může lišit v závislosti na technickém řešení nemovitosti, potřebách zákazníka nebo konkrétním smluvním ujednání. Po ukončení zednického zapravení se provede hrubý úklid. Posledním krokem je pak sepsání, pročtení, připomínkování a odevzdání předávacího protokolu.

5. Ekologická likvidace odpadu

Odpady z demontáže a montáže oken a dveří někteří dodavatelé předávají k dalšímu využití nebo likvidaci osobě oprávněné k nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími právními normami. Při montáži a demontáži je klíčové odpady třídit. Tabulové sklo, dřevěné rámy a křídla nebo stavební suť z demontovaných oken se třídí vždy zvlášť. Znečištěná stavební suť se zbytky dřeva nebo plastu se pak ukládá na skládku. Nebezpečné odpady (obaly od pěn, tmelů a lepidel) se také předávají oprávněné osobě k ekologické likvidaci. Dodržováním právních předpisů z oblasti odpadového hospodářství se přispívá k ochraně životního prostředí. Ukotvení ekologické likvidace odpadu do smlouvy o dílo je dobrá vizitka nejenom pro prodávajícího, ale i kupujícího.

Zaujalo vás téma článku, produkt nebo služba?
Poptejte nezávazně a zcela zdarma firmy z oboru a ony se vám samy ozvou!

Líbil se vám článek? Sdílejte ho s ostatními!

Názory k článku (2 komentáře)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace