3 minuty
Potřebujete certifikovat, posoudit shodu, či udělat znalecký stavební posudek. Zkuste využít služeb společnosti CSI – centrum stavebního inženýrství.
CSI - centrum stavebního inženýrství

Společnost CSI – centrum stavebního inženýrství, nabízí pro výrobce, prodejce a širokou veřejnost tyto služby :

Diagnostika budov

V případech, kdy jsou pochyby o tom, zda budova anebo její části splňují svůj účel z hlediska zajišťování požadovaných parametrů vnitřního prostředí, anebo zda jsou náklady na její provoz vyšší než je obvyklé, je potřeba provést diagnostiku budovy a zjistit příčiny odlišností od předpokládaného stavu. Na základě znalostí příčin vzniku vad je možné navrhovat účinná opatření k jejich odstranění.

Rovněž při koupi nemovitosti je vzhledem k výši investice dobré vědět v jakém stavu zakupovaná nemovitost je. Při koupi jakéhokoli zboží se zajímáme nejen o jeho design, ale i o technické parametry, zejména výkon, rozměry, provoz, údržba. Nemovitost je také zboží, ale její význam je často velmi výrazný tím, jak nám zasahuje do života. Jde o nákup za velkou hodnotu peněz, a její provoz, využívání, údržba se bude dotýkat naší každodenní činnosti. Je tedy zřejmé, že pokud bychom se měli zajímat o stav kupovaného zboží, je takovýmto zbožím rozhodně nemovitost.

Provádíme komplexní diagnostiku budov.

Dále provádíme inspekci nemovitostí, která slouží především pro zájemce o koupi nemovitosti. Ale zároveň může být jedním z podkladů pro stanovení ceny nemovitosti, anebo nájemného. Výstupem inspekce nemovitostí je informace o jejím stavu, případných vadách a nákladů spojených s jejím odstraněním.

Soudní znalectví a expertízy

Prostřednictvím specialistů zpracovává CSI a.s. ročně několik desítek soudně znaleckých posudků, expertních posudků a dalších dokumentů; podílí se na činnosti inspekčního orgánu při Sdružení pro Cenu ČR pro jakost.

Soudně znalecký ústav v oborech stavebnictví s rozsahem znaleckého oprávnění pro:

 • výzkum konstrukcí a technologie pozemních staveb
 • stavební tepelná technika
 • stavební mechanika
 • stavební akustika
 • stavební chemie

Laboratoř stavební tepelné techniky

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.1
Laboratoř stavební tepelné techniky

Provádíme následující zkoušky:

Stanovení součinitele prostupu tepla skříňovou metodou

 • konstrukcí stěn, střech, dílců a panelů
 • oken, izolačních skel, střešních oken, dveří, obvodových plášťů, světlíků a vrat
 • okenních a dveřních profilů a profilů lehkých obvodových plášťů
 • roletových skříní

Laboratoř otvorových výplní

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.1
Laboratoř otvorových výplní

Zkoušíme otvorové výplně a související výrobky, stavební materiály, konstrukce aj.

Oblast zkoušek otvorových výplní

 • průvzdušnost
 • vodotěsnost
 • soubor mechanických vlastností (účinek větru, běžná obsluha, chybná manipulace, mechanická odolnost na hranici bezpečnosti, trvanlivost – cyklování, dynamické síly při uzavírání vrat

Zkoušky jsou prováděny podle předmětných norem, případně podle jiných předpisů nebo potřeb objednatele při ověřování výrobků a konstrukcí.

Obvyklé zkoušky v laboratoři otvorových výplní slouží k ověření odolnosti proti působení venkovního prostředí: od zatížení větrem, vodotěsnosti až po průvzdušnost.

Zatěžování výrobků dále vychází ze sil působích na výrobky při správné nebo chybné obsluze. Motoricky ovládané výrobky a vrata se kontrolují nejčastěji z hlediska možného nebezpečného působení na člověka.

csi

Více informací naleznete na webu csi.cz.

Zaujalo vás téma článku, produkt nebo služba?
Poptejte nezávazně a zcela zdarma firmy z oboru a ony se vám samy ozvou!

Líbil se vám článek? Sdílejte ho s ostatními!

Názory k článku (zatím žádné komentáře - buďte první)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace