3 minuty

Vzhledem k čím dále většímu růstu cen energií je klíčové, aby budovy a jejich obálky včetně oken a dveří opravdu dostály svým izolačním parametrům, a to i po montáži či provedení zateplovacích stavebních prací. Ne vždy ale investoři volí to správné řešení projektu před realizací a často vůbec nekontrolují kvalitu provedení práce.

Tepelná diagnostika budov

Pokud nechcete vyhazovat peníze oknem kvůli budoucímu plánovanému zateplení vaší budovy nebo výměně a připojení oken či dveří do již provedeného zateplení, bude pro vás klíčové porovnat v topných měsících kvalitu provedených prací pomocí tepelné diagnostiky, která bude mít pozitivní dopad na vaše budoucí tepelné výdaje a kvalitu života díky eliminaci tvorby plísní.

Co je to tepelná diagnostika budov?

Obecně řečeno se jedná o službu měření termokamerou, kdy se pomocí snímkování konkrétních míst budovy a porovnání jednotlivých bodů na snímcích odhalí různé teplotní vady.


Znalecká sestava včetně teleobjektivu a stativu pro termovizní měření

Termokamera by se dala přirovnat k „obyčejnému“ digitálnímu fotoaparátu. Na rozdíl od něj ale snímá kromě viditelného světla (vlnová délka 450 nm – 750 nm) také infračervené záření (7 μm – 14 μm). Na základě informace o množství emitovaného infračerveného záření potom automaticky dopočítá teplotu povrchu snímaných materiálů. Ačkoli infračervené záření vyzářené do okolního prostředí neodpovídá přesně emisi tepelné energie, při běžných teplotách jsou u většiny materiálů absolutní teploty naměřené termokamerou poměrně přesné. I tak je ale třeba zdůraznit, že primárním účelem termokamery není měření teplot, ale zobrazení rozložení tepelného pole. Jinými slovy nejde ani tak o to, jaká je teplota v bodech A a B, ale o to, jak se teplota v bodě A od teploty v bodě B liší.

Řídí se tato služba nějakými normami?

Ano, existuje česká technická norma ČSN EN 13187. Bohužel dle zákona č. 22/1997 Sb. je šíření – byť jen částí – této normy jeho porušením. V zásadě tato norma pouze určuje, jak snímat teplotu IR zařízením a jak má vypadat protokol o IR zkoušce. Většina termokamer na trhu přitom výše popsaná pravidla splňují.

fb565174654fe639f8ec04caba0dae77

Co může termovizní měření odhalit?

Termovize zobrazuje rozložení tepelného pole povrchu snímaného tělesa. Abnormality a odchylky od očekávaných hodnot mohou signalizovat:

  • tepelný most
  • netěsnost materiálů, nedostatečnou izolaci
  • nehomogenitu materiálu (např. vyšší vlhkost)

Příklady vad výplně stavebních otvorů v obálce budovy

Projevují se zpravidla v podobě vady výrobku samotného (často průvzdušné zasklívací spáry či průvzdušnost funkční spáry je nad rámcem akceptovatelného součinitele spárové průvzdušnosti), ale častěji také jako vada montáže (připojovací spáry mají průvzdušný charakter, což je více zřejmé v lehkých plášťových konstrukcích i nedostatečných tepelných izolací).

Není přitom výjimkou, že bezvadné výrobky či materiály jsou znehodnoceny jejich neodborným zabudováním do stavby.

Lineární tepelné mosty na termogramu

Význam protokolu o měření

Výstupem termografického měření by měl být protokol o měření, kde je shrnuto veškeré snímkování do detailu popsaného měřen i s okolními teplotami, přístroje, člověka, a to včetně možného doporučení pro budoucí eliminace vzniku negativních tepelných mostů či plísní. Tento protokol pak v případě soudních sporů může sloužit i jako důkaz špatně odvedené práce při montáži či zateplení objektu.

Zaujalo vás téma článku, produkt nebo služba?
Poptejte nezávazně a zcela zdarma firmy z oboru a ony se vám samy ozvou!

Líbil se vám článek? Sdílejte ho s ostatními!

Názory k článku (jeden komentář)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace